over susviews

‘Susviews’ is een transdisciplinair project waarin samengewerkt wordt tussen kunstenaars en wetenschappers. Deze samenwerking richt zich op het verkennen van de perspectieven van burgers en professionals op gebruik van ‘slimme’ technologie voor veiligheid in de stad.

Informatie en communicatietechnologieën (ICTs) en (big) data worden ingezet als ‘slimmere’ manieren om allerlei stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Je kunt hierbij denken aan het voorkomen van verkeersopstoppingen, het verminderen van energieconsumptie en makkelijkere manieren om gemeentelijke diensten beschikbaar te maken. Gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en burgers zelf zijn betrokken in verschillende experimentele projecten om op deze manier steden slimmer te maken. Ook op het vlak van veiligheid zien we hoe verschillende belanghebbenden nieuwe projecten en technologische toepassingen ontwikkelen ten behoeve van ‘slimme stedelijke veiligheid’. Maar hoe ‘slimmer’ de stad wordt, hoe meer vragen er ook ontstaan over bijvoorbeeld surveillance, privacy, sociale rechtvaardigheid en technologische controle. 

In het project ‘Susviews’ (views on smart urban safety) ontwikkelen wij een methode om verschillende belanghebbenden in slimme stedelijke veiligheid bij elkaar te brengen op een speelse en activerende manier. Dit doen wij door verder te bouwen op de praktijk van datawandelingen, ontwikkeld door het Centre for BOLD (Big Open and Linked Data) Cities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel is de verkenning van verschillende perspectieven op slimme stedelijke veiligheid, en de mogelijkheden en beperkingen voor een acceptabele toekomst op dit vlak. Hoewel onze focus ligt op Rotterdam, ontwikkelen wij een methode die ook gebruikt kan worden in andere regionale en stedelijke omgevingen.

Het onderzoeksteam

Susviews is een onderzoeksproject van de Erasmus Universiteit, Codarts Rotterdam, en de Willem de Kooning Academie (WdKA). Het Rotterdam Arts Science Lab (RASL) verbindt deze drie instituten.

Susviews is onderdeel van een promotieonderzoek van Vivien Butot naar burgerperspectieven op slimme stedelijke veiligheid. In susviews werkt Vivien samen met dr. Josué Amador van Codarts en Pendar Nabipour van WdKA. Deze transdisciplinaire samenwerking wordt ingegeven door de vraag naar creatieve en speculatieve methoden in een onderzoeksveld met uitdagingen op het vlak van bewustwording en betrokkenheid.

Begeleiders, partners en sponsors