scores

In de muziekwereld wordt de term score gebruikt voor het aanduiden van instructies, veelal in de vorm van specialistische symbolen, die muzikanten kunnen interpreteren en uitvoeren. In dit project worden scores als concept gebruikt, waarbij specialistische instructies worden vervangen voor meer toegankelijke geschreven tekst. Dit is een vorm van documentatie die ook wel bekend staat als text scores, event scores of word scores, welke ook gebruikt worden in de podiumkunsten (muziek, dans, theater). Het gebruik van scores kun je in conceptuele zin echter terugvinden in verschillende activiteiten, zoals het gebruik van handleidingen en recepten; ook dit zijn geschreven instructies die geïnterpreteerd kunnen worden door degene die ze uitvoert.

Text scores werden in de jaren ‘50 van de vorige eeuw gebruikt in experimentele kunst waar het proces belangrijker werd gevonden dan het eindproduct. Omdat scores gemaakt kunnen worden met geschreven tekst vereisen ze relatief weinig expertise. Hierdoor kunnen text scores gebruikt worden door veel verschillende soorten mensen en groepen en vormen ze een efficiënt en creatief middel voor samenwerkingen tussen verschillende disciplines.

Bij scores staat weinig vast. De focus ligt niet op het produceren van vaststaande, herhaalbare uitkomsten, maar eerder op processen die verschillende resultaten kunnen opleveren bij elke uitvoering. Scores kunnen worden gebruikt voor het beschrijven of initiëren van vrijblijvende processen. Een score kan daarmee zowel een artistiek object als activiteit zijn. De compositie van een score omvat het documenteren van een proces, de realisatie van het proces en de mogelijke inzichten en reflecties die voortkomen uit interpretaties en uitvoeringen.

In dit onderzoeksproject worden scores ontworpen om te worden uitgevoerd in het centrum van Rotterdam door burgers en professionals. In de ideale situatie verkennen kleine groepen bestaande uit zowel burgers als professionals een deel van de stad om inzicht te verkrijgen in de veiligheidstechnologieën in de stad. Met deze methode zetten wij in op actieve betrokkenheid en kritische reflecties van deelnemers om zo een beginpunt voor collectief ontwerp te faciliteren.